Home
Bestuur
Training
Contact
Documentatie
Foto's
Kalender
In De Spijker

Links

International Prufungs Ordnung (IPO)

Deze sportdiscipline kent zijn oorsprong in Duitsland. Enkel de zogenaamde "gebruikshonden" worden aan deze discipline toegelaten.
Onder de noemer "gebruikshonden" vallen de Mechelse Herder, Tervuerense Herder, Laekense Herder, Groenendael, Bouvier des Ardennes,
Bouvier des Flandres, Duitse Herder, Doberman, Rottweiler, Boxer, Hovawart, Riesenschnauzer, Beauceron, Briard, Picardische Herdershond, Berger des Pyrénées à poil loup, Pyrenese Herdershond, Border Collie, Kelpie en de Tsjechoslovaakse Wolfshond. Nieuw toegelaten zijn de Hollandse Herder, de Berner Sennenhond, de Airedale Terrier en de Zwitserse Witte Herder. (Vergadering Sectie 1C van 05-02-2011)

In het IPO dient uw hond alle oefeningen op een vrolijke manier uit te voeren. Dit kan je enkel bereiken door de oefeningen op een speelse
en leuke manier aan te leren. Je wordt dan ook vanaf het begin bijgestaan door ervaren en gediplomeerde instructeurs zodat je op een correcte manier met uw hond leert omgaan. Het is precies daarom dat het IPO een leuke sport kan zijn, zowel voor de geleider als voor de hond, waarbij de goede band tussen geleider en hond bepalend is voor de resultaten die je wilt behalen op training, tijdens wedstrijden en bij examens.

In het IPO zijn er 3 klassen waarbij de leeftijd van de hond bepalend is om toegelaten te worden tot de betreffende wedstrijden.
De hond moet minstens 18 maanden oud zijn vooraleer hij zijn IPO-I brevet mag afleggen. Vanaf de leeftijd van 19 maanden
mag de hond zijn IPO-II brevet afleggen en om zijn IPO-III brevet te kunnen afleggen moet hij minstens 20 maanden zijn.
In elke klasse worden 3 proeven uitgevoerd, deze zijn speuren, gehoorzaamheid (of appel) en het manwerk (of pakwerk).

Klik op het desbetreffende ikoon voor meer uitleg:

 

speuren
gehoorzaamheid/appel
manwerk/pakwerk

 

Hondenvereniging 'De Spijker'